Over deze keuzehulp

De Nierkanker keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De keuzehulp is voor alle patiënten met T1a of T1b renaalcelcarcinoom (RCC) en hun behandelteam om samen de best passende behandelkeuze te maken. Patiënten hebben de keuze tussen:
  • Niersparende operatie, ablatie of actief volgen (T1a)
  • Niersparende operatie of volledige nierverwijdering (T1b)

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn. De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn niercelcarcinoom, versie 2.0. Verantwoording: Landelijke Werkgroep Urologische Tumoren Beschikbaar via: oncoline.nl

Europese richtlijn: European Association of Urology Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2023. ISBN 978-94-92671-19-6.

Almdalal T, Rosenblad AK, Hellström M, Kjellman A, Lindblad P, Lundstam S, Sundqvist P & Ljungberg B. Predictive characteristics for disease recurrence and overall survival in non-metastatic clinical T1 renal cell carcinoma – results from the National Swedish Kidney Cancer Register, Scandinavian Journal of Urology, 2022;57:1-6, 67-74.

Leppert JT, Lamberts RW, Thomas IC, Chung BI, Sonn GA, Skinner EC, Wagner TH, Chertow GM, Brooks JD. Incident CKD after Radical or Partial Nephrectomy. J Am Soc Nephrol. 2018 Jan;29(1):207-216. doi: 10.1681/ASN.2017020136. Epub 2017 Oct 10. PMID: 29018140; PMCID: PMC5748903.

Minervini A, Mari A, Campi R, et al. Predictors of local recurrence after partial nephrectomy: Results from two-years follow up of a prospective multicentre study (RECORd 1 project). Eur Urol Suppl 2017;16:e1370–1.

Van Poppel H, Da Pozzo L, Albrecht W, Matveev V, Bono A, Borkowski A, Marechal JM, Klotz L, Skinner E, Keane T, Claessens I, Sylvester R; European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC); National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group (NCIC CTG); Southwest Oncology Group (SWOG); Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). A prospective randomized EORTC intergroup phase 3 study comparing the complications of elective nephron-sparing surgery and radical nephrectomy for low-stage renal cell carcinoma. Eur Urol. 2007 Jun;51(6):1606-15. doi: 10.1016/j.eururo.2006.11.013. Epub 2006 Nov 15. PMID: 17140723.

Rivero J R, De La Cerda J, III, Wang H et al. Partial nephrectomy versus thermal ablation for clinical stage T1 renal masses: systematic review and meta-analysis of more than 3,900 patients. J Vasc Interv Radiol. 2018;29(01):18–29.
Laatste update
2 juli 2024

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker en heeft het keurmerk Gewone Taal van Stichting Makkelijk Lezen.
Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker Stichting Makkelijk Lezen
Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met urologen, internist-oncologen, interventieradiologen, verpleegkundig specialisten urologie en patiëntvertegenwoordigers. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling heeft een expert- en patiëntpanel meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp. Ook is Mirjam Garvelink, senior onderzoeker bij het st. Antonius betrokken bij de ontwikkeling.

De Nierkanker keuzehulp is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Nederlandse Vereniging voor Urologie ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. H.H.E. van Melick
Dr. H.H.E. van Melick
Uroloog
St. Antonius Ziekenhuis
Dr. P.J. Zondervan
Dr. P.J. Zondervan
Uroloog
Amsterdam UMC
Dr. B.B.M. Suelmann
Dr. B.B.M. Suelmann
Internist-oncoloog
UMC Utrecht
Dr. D.M. Bochove
Dr. D.M. Bochove
Uroloog
Gelre Ziekenhuizen
Dr. P.C.M.S. Verhagen
Dr. P.C.M.S. Verhagen
Uroloog
Erasmus MC
Dr. R.E.D. Lamers
Dr. R.E.D. Lamers
Uroloog
St. Anna Ziekenhuis
Dr. A.P. Lont
Dr. A.P. Lont
Uroloog
Meander Medisch Centrum
Prof.dr. J.J. Fütterer
Prof.dr. J.J. Fütterer
Interventieradioloog
Radboudumc
Dr. C.H.J. Muselaers
Dr. C.H.J. Muselaers
Uroloog
Radboudumc
Dr. M.J.L. van Strijen
Dr. M.J.L. van Strijen
Interventieradioloog
St. Antonius Ziekenhuis
C. Tillier
C. Tillier
Verpleegkundig specialist
AVL
E. Wolak
E. Wolak
Projectleider
Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker
Drs. C.C. Bresser
Drs. C.C. Bresser
Arts-onderzoeker
St. Antonius Ziekenhuis

Financiering

Ontwikkeling van de keuzehulp werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Voor de ontwikkeling van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via een unrestricted grant van Bristol Myers Squibb, Pfizer, Ipsen en Merck Sharp & Dohme. Daarnaast draagt ZorgKeuzeLab financieel bij aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp.

De initiatiefnemers van de keuzehulp streven breed gebruik van de Nierkanker keuzehulp na. Dat er een keuzehulp is, betekent niet dat deze ook gebruikt wordt. Implementatie is cruciaal. Bij voorkeur als onderdeel van het zorgtraject. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de patiënt op het juiste moment de juiste informatie ontvangt, én dat er tijd en ruimte is voor arts en patiënt om gezamenlijk de optimale behandelkeuze te maken.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vraagt ZorgKeuzeLab ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.